Onze gebruiksvoorwaarden

Lees onze gebruiks- en deelnemersvoorwaarden

Deze voorwaarden zullen we hier publiceren en u dient hiervoor uw toestemming te geven. Voordat u van onze diensten gebruik kan maken, dient u de voorwaarden te accepteren nadat u ze heeft gelezen.

We hebben twee verschillende versies van deze voorwaarden.

De volgende "gebruiksvoorwaarden" zijn voor u bindend, iedere keer als u Gigajob.com bezoekt.
 

Regelgeving

(Versie 1.0 datum 08/10/2004)

1. Algemeen
De online inhoud van Gigajob is een publicatie van Netzmarkt met een geregistreerd kantoor in Erlangen in Beieren, Duitsland. Er wordt aangenomen dat bezoekers (hierna omschreven als 'gebruikers') de volgende algemene voorwaarden voor het gebruik van internetdiensten van Netzmarkt volledig aanvaarden. Bovendien kunnen bepaalde aanvullende en/of afwijkende clausules van kracht worden voor het gebruik van bepaalde diensten of eigenschappen van diensten. Er wordt naar deze clausules verwezen nog voor je probeert de toepasselijke diensten of eigenschappen van diensten te gebruiken. Als je deze website gebruikt, aanvaard je de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden, mag je onze online inhoud niet gebruiken en moet je je onthouden van het bezoeken van onze website.

2. Voorwaardelijke uitvoering van onze internetdiensten
Als de gebruiker gebruik maakt van deze online inhoud zonder iets aan Netzmarkt te betalen, verzaken ze automatisch enige aansprakelijkheid over de uitvoering aan Netzmarkt. Netzmarkt behoudt het recht om alle onbetaalde diensten of uitvoeringen van plichten, volledig of gedeeltelijk, te veranderen, te verwijderen of uit te breiden, naar willekeur en zonder voorgaand bezwaarschrift. Bijgevolg kan de gebruiker van zijn kant geen enkele vordering stellen over het gebruik of de beschikbaarheid van de diensten of bepaalde verrichtingen van diensten voorzover ze geen wettelijk bindend geschreven contract met Netzmarkt aangaat waarin Netzmarkt de levering van bepaalde diensten tegen betaling verzekert.

3. Vertraging in het uitvoeren van plichten
Netzmarkt compenseert de gebruiker voor bepaalde verliezen/vorderingen voortgekomen uit vertragingen in het uitvoeren van contractueel beloofde plichten tot de maximum omvang van betalingen uitgevoerd door hem in de laatste 24 maanden aan Netzmarkt, vóór het gebeuren van dergelijke vertragingen van plichten waarvoor ze al betalingen hebben gedaan aan Netzmarkt.

4. Aansprakelijkheid
Netzmarkt garandeert geen enkele informatie overgebracht via zijn infrastructuur, meer bepaald, de volledigheid, correctheid of de relevantie; noch zijn deze gratis of vrij van rechten van een derde. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen Netzmarkt, veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden inhoud (te wijten aan foute of onvolledige informatie), zijn in principe uitgesloten als er geen bewijs of bedoelde nalatigheid bestaat van de kant van Netzmarkt. Dit behelst mogelijke schade voor de gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van dit internetaanbod. De veiligheid van gegevensnetwerken, waarin Netzmarkt de online inhoud publiceert, is beperkt. Bijgevolg zal Netzmarkt enige aansprakelijkheid voor fouten en storingen, die bestaan in het systeem zelf of in andere systemen van deelnemers of in het interne systeem van de gebruiker, niet aanvaarden. Hierdoor moeten ze zich onthouden van enige vorderingen die wettelijke grond vinden buiten de storingen te wijten aan één van de partijen van de overeengekomen uitvoering van plichten van Netzmarkt. Meer bepaald, de gebruiker moet zich onthouden van enige vorderingen te maken die veroorzaakt zijn door de zogenaamde computervirussen zoals Trojaanse paarden. Wat betreft de bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen blijft de regelgeving intact betreffende sectie 309 Nr. 7 (aansprakelijkheid door schade aan het leven, lichaam, gezondheid en te wijten aan grove nalatigheid) en Nr. 8 BGB (andere aansprakelijkheid te wijten aan het verzuimen van het uitvoeren van plichten).

5. Linken/referenties naar andere websites
Netzmarkt verwerpt enige verantwoordelijkheid voor hyperlinks op Gigajobwebsites die verwijzen naar websites van derden. Bovendien neemt Netzmarkt afstand van alle online inhoud die behoort aan derden. De gebruiker moet zich onherroepelijk onthouden van het aansprakelijk maken van Netzmarkt voor illegale, misleidende, foute of onvolledige inhoud van gelinkte websites (en/of voor schade die zij kunnen veroorzaakt hebben).

6. Copyright en handelsmerk
Alle copyrights en handelsmerken behoren aan de respectievelijke eigenaars en worden enkel vermeld op onze internetwebsite voor informatiedoeleinden. Het louter vermelden van een geregistreerd handelsmerk kan niet inhouden dat het niet beschermd wordt door de rechten van de derde.

7. Bijdrages van derden
De online inhoud van Gigajob bestaat voornamelijk uit bijdrages van derden (vb. teksten en beelden) die Netzmarkt voornamelijk geheel gratis publiceert (vb. berichten van gebruikers). Het is voor Netzmarkt niet mogelijk dergelijke inhoud van derden te zoeken en te inspecteren of een actieve controle over hen uit te voeren. Hierdoor aanvaardt Netzmarkt dan ook geen verantwoordelijkheid over dit. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat zij kunnen blootgesteld worden (in de context van deze internetwebsite) aan storende inhoud die beledigend, vijandig of laakbaar kan zijn. Als een bijdrage van een derde de gebruikersrechten schendt, kan de gebruiker zelf enkel de maker van de rechtsinbreuk (vb. de auteur van de respectievelijke bijdrage) en niet Netzmarkt legaal aanklagen.

8. Beschermde inhoud
Dit internetaanbod, met inbegrip van alle onderdelen (alsook de onderliggende databanken), is onderworpen aan copyright en is enkel bedoeld voor individueel privégebruik. Elk gebruik dat hier voorbijgaat, vooral het opnemen in een intranet- of een internetaanbod is een inbreuk op de rechten, wat zal resulteren in een aansprakelijkheid tot het betalen van een compensatie. Elk commercieel gebruik van de inhoud, gegevens of webdesigneigenschappen is niet toegelaten zonder de schriftelijke toestemming van Netzmarkt. Dit houdt vooral het dupliceren door kopiëren, vertalen en ook het opslaan of bewerken in elektronische systemen in.

9. Uitsluiting van garantie
Het gebruik van dit internetaanbod valt volledig onder het risico van de gebruiker. De diensten of eigenschappen van diensten die aangewezen geacht worden door Netzmarkt, worden aangeboden onderhevig aan de beschikbaarheid. Netzmarkt garandeert niet dat de diensten/eigenschappen van diensten altijd beschikbaar zijn, zonder onderbreking, zonder fouten en op een accurate en betrouwbare manier. In het bijzonder garandeert Netzmarkt niet de correctheid en de betrouwbaarheid van de informatie gekregen via dit internetaanbod of van de kwaliteit van goederen, diensten of informatie verkregen in relatie met dit internetaanbod. Dus garandeert Netzmarkt niet dat de online inhoud overeenkomt met de verwachtingen van de gebruikers. Downloaden en andere manieren om gegevens te krijgen verbonden met dit internetaanbod gebeuren op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor schade aan hun computersysteem of andere technische apparatuur, voor het verlies van gegevens of andere schade te wijten aan het downloaden van inhoud of andere transacties verbonden met dit internetaanbod. Suggesties die de gebruiker ontvangt in de context van dit internetaanbod, bewijzen geen enkele garantie van Netzmarkt tenzij het ervoor via een contract was afgesproken.

10. Salvatorische clausule
Als individuele clausules van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken, wordt de rechtsgeldigheid van de overige clausules niet beïnvloed. Ongeldige clausules zullen vervangen worden, indien mogelijk, door een bepaling die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het beoogde economische en/of wettelijke doel van de ongeldige bepaling.
 

 

Als u uw eigen profiel op Gigajob wil publiceren, zult u ook toestemming geven aan de gebruiksvoorwaarden, voordat u uw advertentie (CVs und/oder Stellenangebote) kan zetten.
 

Regelgeving

(Versie 1.0 datum 08/10/2004)

1. Algemeen
De online inhoud van Gigajob is een publicatie van Netzmarkt met een geregistreerd kantoor in Erlangen in Beieren, Duitsland. Er wordt aangenomen dat bezoekers (hierna omschreven als 'gebruikers') de volgende algemene voorwaarden voor het gebruik van internetdiensten van Netzmarkt volledig aanvaarden. Bovendien kunnen bepaalde aanvullende en/of afwijkende clausules van kracht worden voor het gebruik van bepaalde diensten of eigenschappen van diensten. Er wordt naar deze clausules verwezen nog voor je probeert de toepasselijke diensten of eigenschappen van diensten te gebruiken. Als je deze website gebruikt, aanvaard je de geldigheid van deze algemene voorwaarden. Als je niet akkoord bent met deze algemene voorwaarden, mag je onze online inhoud niet gebruiken en moet je je onthouden van het bezoeken van onze website.

2. Voorwaardelijke uitvoering van onze internetdiensten
Als de gebruiker gebruik maakt van deze online inhoud zonder iets aan Netzmarkt te betalen, verzaken ze automatisch enige aansprakelijkheid over de uitvoering aan Netzmarkt. Netzmarkt behoudt het recht om alle onbetaalde diensten of uitvoeringen van plichten, volledig of gedeeltelijk, te veranderen, te verwijderen of uit te breiden, naar willekeur en zonder voorgaand bezwaarschrift. Bijgevolg kan de gebruiker van zijn kant geen enkele vordering stellen over het gebruik of de beschikbaarheid van de diensten of bepaalde verrichtingen van diensten voorzover ze geen wettelijk bindend geschreven contract met Netzmarkt aangaat waarin Netzmarkt de levering van bepaalde diensten tegen betaling verzekert.

3. Vertraging in het uitvoeren van plichten
Netzmarkt compenseert de gebruiker voor bepaalde verliezen/vorderingen voortgekomen uit vertragingen in het uitvoeren van contractueel beloofde plichten tot de maximum omvang van betalingen uitgevoerd door hem in de laatste 24 maanden aan Netzmarkt, vóór het gebeuren van dergelijke vertragingen van plichten waarvoor ze al betalingen hebben gedaan aan Netzmarkt.

4. Aansprakelijkheid
Netzmarkt garandeert geen enkele informatie overgebracht via zijn infrastructuur, meer bepaald, de volledigheid, correctheid of de relevantie; noch zijn deze gratis of vrij van rechten van een derde. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen Netzmarkt, veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden inhoud (te wijten aan foute of onvolledige informatie), zijn in principe uitgesloten als er geen bewijs of bedoelde nalatigheid bestaat van de kant van Netzmarkt. Dit behelst mogelijke schade voor de gebruiker voortvloeiend uit het gebruik van dit internetaanbod. De veiligheid van gegevensnetwerken, waarin Netzmarkt de online inhoud publiceert, is beperkt. Bijgevolg zal Netzmarkt enige aansprakelijkheid voor fouten en storingen, die bestaan in het systeem zelf of in andere systemen van deelnemers of in het interne systeem van de gebruiker, niet aanvaarden. Hierdoor moeten ze zich onthouden van enige vorderingen die wettelijke grond vinden buiten de storingen te wijten aan één van de partijen van de overeengekomen uitvoering van plichten van Netzmarkt. Meer bepaald, de gebruiker moet zich onthouden van enige vorderingen te maken die veroorzaakt zijn door de zogenaamde computervirussen zoals Trojaanse paarden. Wat betreft de bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen blijft de regelgeving intact betreffende sectie 309 Nr. 7 (aansprakelijkheid door schade aan het leven, lichaam, gezondheid en te wijten aan grove nalatigheid) en Nr. 8 BGB (andere aansprakelijkheid te wijten aan het verzuimen van het uitvoeren van plichten).

5. Linken/referenties naar andere websites
Netzmarkt verwerpt enige verantwoordelijkheid voor hyperlinks op Gigajobwebsites die verwijzen naar websites van derden. Bovendien neemt Netzmarkt afstand van alle online inhoud die behoort aan derden. De gebruiker moet zich onherroepelijk onthouden van het aansprakelijk maken van Netzmarkt voor illegale, misleidende, foute of onvolledige inhoud van gelinkte websites (en/of voor schade die zij kunnen veroorzaakt hebben).

6. Copyright en handelsmerk
Alle copyrights en handelsmerken behoren aan de respectievelijke eigenaars en worden enkel vermeld op onze internetwebsite voor informatiedoeleinden. Het louter vermelden van een geregistreerd handelsmerk kan niet inhouden dat het niet beschermd wordt door de rechten van de derde.

7. Bijdrages van derden
De online inhoud van Gigajob bestaat voornamelijk uit bijdrages van derden (vb. teksten en beelden) die Netzmarkt voornamelijk geheel gratis publiceert (vb. berichten van gebruikers). Het is voor Netzmarkt niet mogelijk dergelijke inhoud van derden te zoeken en te inspecteren of een actieve controle over hen uit te voeren. Hierdoor aanvaardt Netzmarkt dan ook geen verantwoordelijkheid over dit. De gebruiker moet zich er van bewust zijn dat zij kunnen blootgesteld worden (in de context van deze internetwebsite) aan storende inhoud die beledigend, vijandig of laakbaar kan zijn. Als een bijdrage van een derde de gebruikersrechten schendt, kan de gebruiker zelf enkel de maker van de rechtsinbreuk (vb. de auteur van de respectievelijke bijdrage) en niet Netzmarkt legaal aanklagen.

8. Beschermde inhoud
Dit internetaanbod, met inbegrip van alle onderdelen (alsook de onderliggende databanken), is onderworpen aan copyright en is enkel bedoeld voor individueel privégebruik. Elk gebruik dat hier voorbijgaat, vooral het opnemen in een intranet- of een internetaanbod is een inbreuk op de rechten, wat zal resulteren in een aansprakelijkheid tot het betalen van een compensatie. Elk commercieel gebruik van de inhoud, gegevens of webdesigneigenschappen is niet toegelaten zonder de schriftelijke toestemming van Netzmarkt. Dit houdt vooral het dupliceren door kopiëren, vertalen en ook het opslaan of bewerken in elektronische systemen in.

9. Uitsluiting van garantie
Het gebruik van dit internetaanbod valt volledig onder het risico van de gebruiker. De diensten of eigenschappen van diensten die aangewezen geacht worden door Netzmarkt, worden aangeboden onderhevig aan de beschikbaarheid. Netzmarkt garandeert niet dat de diensten/eigenschappen van diensten altijd beschikbaar zijn, zonder onderbreking, zonder fouten en op een accurate en betrouwbare manier. In het bijzonder garandeert Netzmarkt niet de correctheid en de betrouwbaarheid van de informatie gekregen via dit internetaanbod of van de kwaliteit van goederen, diensten of informatie verkregen in relatie met dit internetaanbod. Dus garandeert Netzmarkt niet dat de online inhoud overeenkomt met de verwachtingen van de gebruikers. Downloaden en andere manieren om gegevens te krijgen verbonden met dit internetaanbod gebeuren op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker alleen is verantwoordelijk voor schade aan hun computersysteem of andere technische apparatuur, voor het verlies van gegevens of andere schade te wijten aan het downloaden van inhoud of andere transacties verbonden met dit internetaanbod. Suggesties die de gebruiker ontvangt in de context van dit internetaanbod, bewijzen geen enkele garantie van Netzmarkt tenzij het ervoor via een contract was afgesproken.

10. Salvatorische clausule
Als individuele clausules van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken, wordt de rechtsgeldigheid van de overige clausules niet beïnvloed. Ongeldige clausules zullen vervangen worden, indien mogelijk, door een bepaling die zo vergelijkbaar mogelijk is en het meest tegemoet komt aan het beoogde economische en/of wettelijke doel van de ongeldige bepaling.
 
 
Herroepingsrecht
Herroepingsrecht voor de boeking betaalde diensten bij Gigajob

U heeft het recht, binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen uw contract met Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, zult u ons middels een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, of E-mail) over uw beslissing, dit contract te herroepen, informeren.

Ter handhaving van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling verzend, over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het aflopen van de aflooptermijn van de herroepingsrecht.
Volgen van de herroepingsrecht

Als u dit contract wilt herroepen, zullen wij u alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, onmiddelijk en minstens binnen veertien dagen vanaf de dag terug te betalen, vanaf de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is ingegaan. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel, dat u bij de oorspronkelijke transaktie gebruikt heeft, hetzij, met u uitdrukkelijk iets anders was afgesproken; in geen geval wordt u wegens dit geval een terugbetalingsvergoeding berekent.

Heeft u de wens geüit, dat u dienstverlening tijdens de herroepingstermijn is begonnen, dan heeft u ons ook een bepaald bedrag te betalen, waarvan het aandeel die op dat tijdstip, omdat u ons voor de uitoefening van dit herroepingsrecht, m.b.t. dit contract leert dat, al de gedane dienstverleningen in vergelijking tot de gezamelijke omvang / verhouding staat overeenkomstig de in het contract voorgeschreven dienstverleningen.
 
De genoemde bestemmingen zijn gerechtelijke teksten en niet zo eenvoudig te begrijpen. Ondanks dat zijn ze toch belangrijk en voor u bindend. Dus lees de tekst heel goed door. Wij hebben voor u een andere pagina ontworpen. Daar verklaren we in begrijpelijke taal, hoe u Gigajob het beste kunt gebruiken. Deze pagina, is er alleen om u te helpen. Zou u de uitspraken willen gebruiken met gerechtelijke doeleinden dan gelden de gerechtelijke regels zoals is aangeduid in de moeilijk te lezen tekst. Dank voor uw begrip.

Gigajob voor sollicitanten
Help: FAQs voor werkzoekenden

Gigajob voor werkgevers
Spelregels voor advertenties
Help: FAQs voor werkgevers

Gigajob voor bemiddelaars
Help: FAQs voor consulenten